Εργαστήρια · workshop

Τα εργαστήρια · workshop μπορούν να γίνουν είτε ατομικά, είτε ολιγομελή από 2+ άτομα. Πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού και το περιεχόμενο των εργαστηρίων συμπεριλαμβάνει έναν αρχικό διαλογισμό, μία άσκηση πάνω στο αντίστοιχο θέμα και έναν δημιουργικό οραματισμό.

Η διάρκεια συνάδει με το θέμα (συνήθως 50-90 λεπτά).

Συμμετοχή ανά άτομο 20€, πλέον της αίθουσας (εφόσον χρειαστεί).

Ενημερώσου για τις προσεχείς δραστηριότητες μέσω facebook εδώ.

Advertisement