Καλώς ήρθες!

Γεφυρώνοντας το παιδί μέσα μου, με τον εσωτερικό μου γονέα, γίνομαι ένας ενήλικας που
ανθίζει!

🌷